Festivents


Festivents huurde onze Plug & Play Promotiebus voor inzet om en nabij Schiphol voor het verstrekken en uitdelen van kerstpresentjes.