VIA Amsterdam: Promotiebus ‘elk kind goed op weg’

VIA Amsterdam staat voor Verwijzing, Indicatie en Advies in Amsterdam. Onder het motto ‘Elk kind goed op weg’ werden ter introductie van een leerlingvolgsysteem directies van basisscholen bezocht in een ingerichte promotiebus

Informatie Aanvragen