Boskalis: De KAM promotiebus

Boskalis zette een Promotiebus in om haar nieuwe KAM-beleid (kwaliteit, arbeid en milieu) te introduceren bij haar medewerkers die verspreid over heel Nederland werkzaam zijn op projectplaatsen. Efficiënt en effectief!

Informatie Aanvragen